Formatul Fizic

Condițiile fizice oferă posibilitatea de a studia în cel mai eficient mod posibil, întru-cât poziția corpului și a mâinilor elevului pot fi ghidate ușor. De asemenea este mai constructiv și productiv atunci când se demonstrează dramaturgia unei lucrări. Un alt element important este că se aude foarte clar și crispat fiecare element auditiv din interpretare. Locația fizică a platformei a fost aleasă determinant pentru confortul elevului. Aceasta se află chiar vis-a-vis de Palatul Național “Nicolae Sulac” în incinta clădirii “Casa Presei“, în sectorul centru. Dacă ești din Chișinău și ai dorința și posibilitatea să studiezi, alege acest format cu multă încredere!

Formatul Online

Formatul online

Mulți au dubii în privința studierii pianului în format online, însă este posibil, ba chiar captivant studiul datorită performanței tehnicii electronice a secolului XXI. Pentru orele respective platforma a investit mult în conceptul de studiu online. În acest format profesorul folosește:

  • 2 monitoare vizuale – unul pentru vizualizarea notelor partajate pentru elev, și al doilea pentru a vedea elevul.
  • Pian digital – partajare în format MIDI, ce ajută vizualizarea și analizarea notelor pe portativ și clape în timp real prin prisma soft-ului “ChordieApp“.
  • Pian acustic de marcă “Petrof“, ce este folosit doar în contextul în care elevul a descifrat textul lucrării, pentru a descifra mai departe elementele dramaturgice și dinamice.
  • 3 microfoane – 1 microfon de marcă 

Materiale și curriculum

În procesul orelor se folosesc materiale din mai multe surse, însă cele mai esențiale sunt din programul “Piano Adventures“, autorii fiind Nancy și Randall Faber. Aceste materiale predispun elevul la o focusare cât mai aprofundată, întru-cât consecutivitatea orelor este atât de bine stabilită, (treaptă cu treaptă) ca elevul să simtă o motivație deplină pentru studiul individual ce în mare parte se efectuează desinestătător în temele pentru acasă.

Pe lângă materialele americane sunt predispuse materiale clasice care includ compozitorii: Johann Sebastian Bach; Muzio Clementi, Friederich Kuhlau, Wolfgang Amadeus Mozart, și mulți alți compozitori clasici renumiți.